Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

ACM maakt energie betrouwbaar en borgt kwaliteit

Door diverse acties gaf de ACM in 2016 een impuls aan de betrouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse energievoorziening.

ACM beoordeelt splitsingsplannen Energiebedrijven

De ACM heeft in 2016 de splitsingsplannen van Eneco en DELTA beoordeeld en zal toezien op de feitelijke splitsing in 2017. De splitsing voorkomt dat consumenten en bedrijven het risico lopen geen elektriciteit of gas meer te krijgen. De netbeheeractiviteiten staan na splitsing immers niet langer bloot aan de risico's van het commerciële bedrijfsonderdeel.

De Wet Onafhankelijk Netbeheer, ook wel de "Splitsingswet" genoemd, schrijft voor dat productie en levering van energie niet langer mag plaatsvinden in een groep waarin ook energienetwerken worden beheerd. Eneco en Delta hebben zich in het verleden hiertegen verzet. In 2015 oordeelde de Hoge Raad dat het groepsverbod uit de Splitsingswet niet in strijd is met Europees recht. Dit betekent dat Eneco en Delta dus ook moeten splitsen. Eind 2015 heeft de ACM een termijn hiervoor bepaald. Eneco moet splitsen voor 1 februari 2017 en DELTA voor 1 juli 2017. Dit heeft de ACM in 2016 nog een keer bevestigd in een beslissing op bezwaar.

Ontheffingen voor gesloten distributiesystemen

In 2016 heeft de ACM 7 ontheffingen verleend voor gesloten distributiesystemen en 5 aanvragen voor ontheffingen afgewezen. Eigenaren van een elektriciteitsnet of een gastransportnet moeten een publieke netbeheerder aanwijzen. Die beheert dit net volgens de eisen die de wet daaraan stelt. In bepaalde situaties kan de ACM de eigenaar van een net van deze verplichting ontheffen. Dit noemen we een ontheffing voor een gesloten distributiesysteem. Voorbeelden van gesloten distributiesystemen zijn spoorwegstations, ziekenhuizen, vliegvelden en chemische industrielocaties.

Onderzoek ACM naar stroomstoring Diemen afgerond

De ACM deed in 2016 onderzoek naar de grote stroomstoring in Diemen op 27 maart 2015. Deze storing zorgde ervoor dat ongeveer één miljoen huishoudens in de provincies Noord-Holland en Flevoland zonder stroom zaten. De storing werd veroorzaakt door een combinatie van de techniek die het liet afweten en een menselijke fout, in een hoogspanningsstation van netbeheerder TenneT in Diemen. De ACM heeft geen overtreding van de wettelijke voorschriften vastgesteld. TenneT heeft plannen gemaakt om herhaling te voorkomen. De ACM ziet nauwlettend toe op de uitvoering hiervan.