Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
ACM pakt kartels aan

ACM pakt kartels aan

Een kartel is een verboden afspraak tussen bedrijven om de onderlinge concurrentie buitenspel te zetten. Door bijvoorbeeld af te spreken om hogere prijzen te vragen of de markt te verdelen. Kartels drijven de kosten voor klanten op. Daarnaast maken kartels de havens minder competitief.

Kartelboetes in de sector

De ACM spoort kartels op, stopt de verboden afspraken en kan de betrokken bedrijven en personen hoge boetes geven. De boetes kunnen oplopen tot tientallen miljoenen euro's per betrokken bedrijf en vanaf 1 juli zelfs leiden tot een persoonlijke boete (voor feitelijk leidinggevenden) van maximaal 900.000 euro.

Op het gebied van 'Havens en Transport' hebben we al diverse onderzoeken afgerond. Zo bevestigde de rechtbank Rotterdam in 2016 dat 3 inzamelaars van zeescheepsafval het kartelverbod hebben overtreden. Ze verdeelden in het geheim de markt en maakten verboden prijsafspraken. De rechtbank heeft de totale boete in deze beroepsprocedure vastgesteld op ongeveer 2,7 miljoen euro. Tegen de uitspraak van de rechtbank is hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Ook maakten we in 2016 bekend dat we boetes van in totaal bijna 12,5 miljoen euro opgelegd hebben aan 4 ondernemers in koel- en vrieshuizen. Deze bedrijven zijn een belangrijke schakel van onze economie in de sector havens en transport. Ze maakten afspraken over prijzen, wisselden concurrentiegevoelige informatie uit en verdeelden onderling klanten. Hierdoor is de onderlinge concurrentie ernstig belemmerd. Enkele partijen zijn tegen het besluit van de ACM in bezwaar en beroep gegaan. Deze procedures lopen door in 2017.

Onderzoek naar signalen over kartelvorming

De ACM heeft ook geïnvesteerd in de opsporing van nieuwe kartels. Er zijn in het afgelopen jaar verschillende signalen binnengekomen over kartelvorming in de sector havens en transport. Deze signalen nemen we kritisch onder de loep. De ACM werkt ook samen met verschillende andere toezichthouders in het kader van de opsporing van kartels.

De ACM maakt zich zorgen over naleving concurrentieregels

We lieten de Vrije Universiteit onderzoek doen naar de kennis en de naleving van de concurrentieregels van bedrijven zowel binnen de Rotterdamse haven als bij vergelijkbare bedrijven daarbuiten. Dit onderzoek is uitgevoerd onder begeleiding van gedragswetenschappers van de ACM.

Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de bedrijven de Mededingingswet naleeft, maar er is ook een grote groep bedrijven bereid deze concurrentieregels te overtreden. Bedrijven blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de basisregels van eerlijke concurrentie. We maken ons daarom zorgen en vinden dat de kennis over en de naleving van concurrentieregels in de havens omhoog moet. Hoewel een minderheid van de bedrijven mogelijk de fout in gaat, heeft deze groep bedrijven een negatieve invloed op de handel van alle bedrijven in de haven die wél op een eerlijke manier concurreren. Kartels verhogen de prijzen, verlagen de kwaliteit en beperken innovatie. Ook schaden zij de internationale concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.