Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
ACM versterkt de positie van consumenten

ACM versterkt de positie van consumenten

De ACM streeft naar een betrokken en actieve energieconsument, die in staat is om bewuste keuzes te maken uit die nieuwe diensten en producten. Wij zien erop toe dat het aanbod van energieproducten en -diensten begrijpelijk en juist is.

Ontwikkelingen op energiegebied

De invoering van de slimme meter helpt de consument bij het maken van bewuste keuzes. Op dit moment zijn er ongeveer 2,9 miljoen huishoudens voorzien van een slimme meter. Met de uitrol van de slimme meter komen er steeds meer data beschikbaar op basis waarvan energiebedrijven - leveranciers, maar ook nieuwe partijen - nieuwe diensten en producten kunnen ontwikkelen en aanbieden.

We zorgen ervoor dat we ontwikkelingen in de markt snel kunnen signaleren, oppakken en toepassen in ons toezicht. We willen innovatie namelijk niet belemmeren. We zijn betrokken bij het debat met de sector over de beste route naar verduurzaming. Zo nemen we deel aan de dialoog in een aantal werkgroepen onder de zogenoemde Overlegtafel Energievoorziening.

Begrijpelijke keuzes

De keuzes moeten voor de consument niet onnodig complex worden. De uitdaging voor bedrijven is dus om producten en diensten aan te bieden die begrijpelijk zijn en gemakkelijk in het gebruik. Waarbij gegarandeerd is dat de consument eigenaar is van zijn eigen data én zijn privacy gewaarborgd is.

Via ConsuWijzer biedt de ACM handvatten aan consumenten om een goede keuze te kunnen maken uit energieproducten. Met de Overstapcoach energie kunnen consumenten stap voor stap zelf bepalen wat het energieproduct is dat het beste bij hen past.

Samenwerking

We werken intensief samen met andere toezichthouders die een belangrijke rol spelen in de energiemarkt, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP ziet erop toe dat energiebedrijven op een veilige en juiste manier omgaan met persoonsgegevens.