Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Besluit op klacht RailGood

Besluit op klacht RailGood

De ACM heeft onderzoek gedaan naar het besluitvormingsproces van ProRail rond het sluiten van de Moerdijkbrug. Aanleiding was een klacht van RailGood. Dat is een belangenvertegenwoordiger van de goederenvervoerders RFF, Locon en LTE.

ProRail betrok kleinere vervoerders onvoldoende

ProRail heeft bij de besluitvorming over het sluiten van de Moerdijkbrug tussen 13 april en 15 april 2016 onvoldoende afgestemd met 3 kleine goederenvervoerders RFF, Locon en LTE. Daarmee heeft ProRail deze goederenvervoerders oneerlijk behandeld. De ACM heeft dat in december 2016 besloten op een klacht van RailGood. Zij had de ACM verzocht onderzoek te doen naar het besluitvormingsproces. De Moerdijkbrug moest in bovenstaande periode dicht voor spoorverkeer nadat er gebreken aan het spoor waren geconstateerd. De verplichting tot afstemming in zo'n situatie vloeit voort uit de Spoorwegregelgeving.