Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Wanneer een partij het niet eens is met een besluit van de ACM, kan deze partij tegen het besluit in bezwaar of beroep. De ACM houdt zicht op de doorlooptijden van bezwaarzaken. Voor beroepszaken zijn we afhankelijk van de planning bij de rechtbank en het CBb. Per zaak houden we bij hoe lang deze duurt en of de termijn, al dan niet in overleg met partijen, tijdig is verdaagd. Op alle toezichtsterreinen is in 2016 een aanzienlijke verbetering zichtbaar in de doorlooptijden ten opzichte van 2015.

Tabel 10: Aantal afgeronde bezwaarzaken (bezwaren in Wob-zaken niet meegerekend)
 

Consumenten

bescherming

Energie

Mede-

dinging

Telecom

& Post

Vervoer
Bezwaar gegrond 0 0 0 1 0
Bezwaar ongegrond 2 25 5 11 0
Bezwaar ingetrokken 0 4 6 30 7
Bezwaar niet ontvankelijk 1 3 1 6 0
Rechtstreeks beroep 1 2 1 0 0
Bezwaar gedeeltelijk gegrond 2 0 1 3 1
Totaal aantal afgerond bezwaar 6 34 14 51 8
Mediaan doorlooptijd (dgn) 34 117 74 49 2
Doorlooptijd wettelijk (dgn) 42 42 42 42 42
Doorlooptijd wettelijk bij verdaging (dgn) 84 84 84 84 84
Percentage waarin wettelijke doorlooptijd (al dan niet met verdaging) gehaald is 100% 26% 57% 75% 100%
Tabel 11: Aantal afgeronde (hoger) beroepen en voorlopige voorzieningen
 

Consumenten

bescherming

Energie

Mede-

dinging

Telecom

& Post

Vervoer
Beroep gegrond 2 15 15 2 0
ongegrond 0 7 6 4 0
ingetrokken 0 8 1 1 0
niet ontvankelijk 0 9 1 0 0
gedeeltelijk gegrond 0 0 4 0 1
Hoger beroep* gegrond 0 0 0 1 0
ongegrond 0 0 11 2 0
ingetrokken 2 0 0 0 0
niet ontvankelijk 0 0 0 0 0
gedeeltelijk gegrond 0 0 0 1 0
Totaal afgerond (hoger) beroep 4 39 38 11 1
Afgeronde voorlopige voorzieningen** 0 2 5 0 0

* Hierbij gaat het om het gegrond dan wel ongegrond verklaren van het beroep tegen een besluit van de ACM.

** Hieronder vallen ook de voorlopige voorzieningen waarvoor geen zitting is geweest omdat ze ingetrokken zijn.