Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Campagne: Kartels gaan nooit onopgemerkt

Campagne: Kartels gaan nooit onopgemerkt

Er zijn altijd mensen die weten van verboden afspraken tussen concurrenten. De ACM startte daarom vanaf juni 2016 een campagne om mensen alert maken op kartels.

In het offensief tegen verboden kartelafspraken

Met de campagne 'Kartels gaan nooit onopgemerkt' ging de ACM in het offensief tegen verboden kartelafspraken. Ons doel was om de kennis over kartels te vergroten en om mogelijke tipgevers misstanden te laten melden. Gedragswetenschappers van de ACM hebben voor de campagne een analyse gemaakt van wat mensen drijft of juist weerhoudt van het indienen van een tip bij ons. Om nieuwe doelgroepen te bereiken, hebben we campagne gevoerd via sociale media.

Onderdeel van de campagne was ook het bezoeken van ruim 6.500 LinkedIn profielen van personen die werken in de Rotterdamse haven of in de haven- en transportsector. De haven- en transportsector is door de ACM gekozen als thema van de ACM Agenda 2016-2017. De ACM kartelinspecteurs lieten op LinkedIn een link achter die leidt naar meer informatie over kartels.

Campagnevideo

De campagne startte met een video met een knipoog naar opsporingsmethoden van de ACM. Door deze unieke campagne pakken we kartels op hun kwetsbare schakel: de mensen rondom het kartel die ervan weten, ervan horen of het moeten uitvoeren. Er zijn altijd mensen die weten van de verboden afspraken. Zij kunnen dat in vertrouwen aan ons melden.

Kartelcheck

Onze website geeft veel informatie over kartels. De ACM heeft een 'kartelcheck' gemaakt zodat mensen die niet zeker weten of ze te maken hebben met een kartel, hun kennis over kartels kunnen vergroten. Wij zijn ervan overtuigd dat meer bekendheid met kartels leidt tot meer 'gouden tips' over verboden afspraken.

Wat hebben we bereikt?

Onze campagne is niet onopgemerkt gebleven.

  • Het aantal tips in de periode na de start van de campagne steeg
  • Onze campagnevideo werd meer dan 400.000 keer bekeken
  • De campagne kreeg landelijk veel media-aandacht
  • Meerdere advocatenkantoren speelden in op onze campagne door bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten te organiseren
  • Tijdens de ICN Cartel Workshop in Madrid, Spanje hebben we andere autoriteiten in Europa verteld over de campagne