Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concentratie apothekersmarkt

Concentratie apothekersmarkt

In juni 2016 gaf de ACM onder voorwaarden goedkeuring voor de overname van Mediq door Brocacef op de markt voor apotheken en groothandels in farmaceutische producten.

Wat waren de voorwaarden?

Brocacef mocht apotheekketen Mediq onder strikte voorwaarden overnemen. Brocacef moest groothandel Distrimed verkopen en de nieuwe combinatie moest 89 apotheken van de hand doen, waarvan 51 franchisenemers en partners. Omdat de franchise en partnerapotheken niet kunnen worden verkocht, bood Brocacef als oplossing (remedie) aan om de relaties met deze apotheken te verbreken en om 2 jaar lang geen groothandelsrelatie met hen te onderhouden. Door deze voorwaarden blijft er voor ziekenhuizen en consumenten voldoende keuze over om geneesmiddelen en andere farmaceutische producten te kopen.

Rechter spreekt zich uit over de voorwaarden

Na het besluit van de ACM nam Brocacef Mediq over en vroeg vervolgens aan de voorzieningenrechter om het groothandelsverbod met de 51 franchise- en partnerapotheken te schorsen. De rechter wees dit verzoek om schorsing af. De rechter vond onder andere dat het niet mogelijk was om de schorsing te vragen van maar één onderdeel van de door Brocacef aangeboden oplossing. Brocacef had het gehele vergunningsbesluit moeten aanvechten.

De ACM is blij dat de rechter onze lijn steunt. Een fusiepartij doet zelf een voorstel om een eventueel concurrentiebezwaar op te lossen. Het is niet de bedoeling om - na een goedkeuring van de ACM - dit voorstel vervolgens in feite in te trekken.

Wijziging voorwaarden besluit ACM

In november 2016 vroeg Brocacef om een wijziging van de strikte voorwaarden die de ACM oplegde in het besluit. Brocacef verzocht de ACM om een wijziging van de voorwaarden in Den Haag. Wij hebben met het verzoek ingestemd. De voorgestelde wijziging biedt namelijk dezelfde bescherming tegen de eerder vastgestelde concurrentieproblemen in Den Haag.

Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog een bodemprocedure tegen het vergunningsbesluit van de ACM.