Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concentraties

Concentraties

Als bedrijven willen fuseren, een ander bedrijf overnemen of samen een nieuwe onderneming willen oprichten, dan moeten zij dit - onder bepaalde voorwaarden - melden bij de ACM. De ACM onderzoekt de gevolgen van deze zogenoemde concentraties voor de concurrentie. In een eerste fase bepalen we of een concentratie mag doorgaan of dat er een diepgaand onderzoek nodig is. Als de ACM zich na de eerste fase zorgen maakt over de gevolgen voor de concurrentie, dan moeten bedrijven een vergunning aanvragen. De ACM doet dan verder onderzoek in de tweede fase.

Komt de concurrentie in gevaar door de concentratie? En zijn de uiteindelijke gevolgen voor de consument daarmee ook negatief? Dan mag de fusie of overname niet doorgaan. De bedrijven kunnen oplossingen aandragen om de gevolgen van de fusie of overname voor de concurrentie te verminderen. Een voorbeeld daarvan is het afstoten van een bedrijfsonderdeel. Als de ACM de voorgestelde oplossingen voldoende vindt, dan mag de fusie of overname alsnog doorgaan.

Omdat sommige zaken over de jaargrens heen lopen, is het aantal gemelde concentraties niet gelijk aan het aantal besluiten. Alle concentratiebeoordelingen zijn binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.

Tabel 7: Overzicht van concentraties
  Aantal 2016 Aantal 2015
Meldingen van fusies, overnames en joint ventures (concentraties) 105 89
Meldingen van concentraties die niet melding plichtig waren 2 2
Ingetrokken meldingen 2 2
Verleende ontheffingen* 4 4
Besluiten ACM op meldingen van concentraties 100 88
Vergunningseisen ACM voor concentraties  2 3
Vergunningsaanvragen 1 3
Ingetrokken vergunningsaanvragen - -
Besluiten ACM op vergunningsaanvraag 2 3

* Normaal gesproken mogen grote ondernemingen pas samengaan nadat zij bij de ACM de voorgenomen concentratie hebben gemeld en wij deze hebben beoordeeld. In zeer schrijnende gevallen kan de ACM ontheffing verlenen om onherstelbare schade aan de ondernemingen te voorkomen als zij onze beoordeling moeten afwachten.