Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concentratietoezicht

Concentratietoezicht

Bedrijven fuseren, nemen andere bedrijven over of starten samen een nieuw bedrijf. Door zo'n concentratie, kan het nieuwe bedrijf zo groot worden dat er te weinig concurrentie overblijft. De overheid heeft regels gemaakt om dit te voorkomen. De ACM let erop dat bedrijven zich aan die regels houden en beoordeelt fusies en overnames vooraf.

Ons toezicht in 2016 in het kort

In 2016 nam de ACM in totaal 100 besluiten over voorgenomen concentraties. We hebben ons onder meer uitgelaten over fusies en overnames in de broodsector, op de groothandelsmarkt voor drogisterijen, in de ziekenhuissector en op de apothekersmarkt. Daarnaast volgde de ACM de veranderingen in het telecomlandschap op de voet. Met de fusie van Ziggo en Vodafone is er namelijk in Nederland een tweede grote aanbieder gekomen naast KPN.

Concentratietoezicht ACM in de zorgsector

De ACM nam in 2016 in totaal 14 besluiten over voorgenomen concentraties in de zorgsector. Zo namen we besluiten op onder meer de apothekersmarkt (Brocacef-Mediq), de ziekenhuissector, op het gebied van gehoortoestellen (Sonova-AudioNova) en in de geestelijke gezondheidszorg.

Daarnaast zijn we onderzoeken gestart naar de werking van zorgmarkten om het concentratietoezicht in de zorgsector te versterken. In september 2016 publiceerden we de resultaten van het onderzoek naar het effect van ziekenhuisfusies op kwaliteit van zorg. In de eerste helft van 2017 verwachten we de uitkomsten van het onderzoek naar de effecten van fusies op de prijzen voor ziekenhuiszorg. Begin 2017 startte de ACM ook een onderzoek naar hoe gedetailleerd we moeten kijken naar het type zorg in ziekenhuizen voor onze fusiebeoordelingen, zoals het onderscheid tussen complexe en niet-complexe zorg.

Rechtbank bekrachtigt fusieverbod ziekenhuizen regio Dordrecht / Gorinchem

Eind september 2016 bekrachtigde de rechtbank Rotterdam het fusieverbod voor het Albert Schweitzer ziekenhuis en de Rivas zorggroep van juli 2015. Dit was de eerste keer dat we geen toestemming gaven voor een ziekenhuisfusie. De betrokken ziekenhuizen hadden beroep aangetekend tegen dit besluit van de ACM.