Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concurrentie zorgverzekeringsmarkt

Concurrentie zorgverzekeringsmarkt

De ACM kijkt samen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar de mogelijkheden om de concurrentie tussen zorgverzekeraars te versterken. Zorgverzekeraars hebben een belangrijke positie in een toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar zorgstelsel in Nederland. Effectieve concurrentie stimuleert zorgverzekeraars om betere en goedkopere zorg in te kopen. Daarvan profiteren consumenten.

Ruimte voor versterken concurrentie

De ACM constateerde uit vooronderzoek in 2016 dat wet- en regelgeving zorgverzekeraars beperkt om zich te onderscheiden. De ruimte die zorgverzekeraars wel al hebben om zich te onderscheiden - op bijvoorbeeld het aanbod van zorg en service naar verzekerden - benutten zij niet optimaal. Daardoor is er weinig echte variatie in zorgverzekeringspolissen.

Wij concludeerden daarom dat er ruimte is voor versterking van de concurrentie in de zorgverzekeringsmarkt. De ACM verwacht dat de komst van nieuwe partijen en meer consumenten die overstappen de concurrentie kan verbeteren en doet daarom vervolgonderzoeken naar:

Monitor overstappen zorgverzekering

De ACM monitort jaarlijks het overstapgedrag van consumenten in de zorgverzekeringsmarkt. Uit de resultaten van 2016 blijkt dat een 'lagere premie' de belangrijkste reden is om over te stappen. Ook is de 'zorgdekking' steeds belangrijker voor consumenten. Verreweg het merendeel van de consumenten (ruim 70%) heeft zich niet op een eventuele overstap georiënteerd.

Overstappen is geen doel op zich. Maar voor gezonde concurrentie tussen zorgverzekeraars zijn actieve, bewust-kiezende consumenten nodig. Wanneer consumenten goed geïnformeerd en bewust kunnen kiezen voor de zorgverzekeraar met voor hen het beste aanbod, stimuleren zij zorgverzekeraars om hun best te doen voor de gunst van de klant. Dit leidt tot lagere premies, vrije zorgkeuze en goede kwaliteit van zorg.