Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concurrentietoezicht

Concurrentietoezicht

De ACM treedt op tegen kartels en misbruik van dominante marktposities.

Kartels

Bedrijven spreken soms met elkaar af om niet meer met elkaar te concurreren. Ze verhogen samen de prijzen of ze spreken af om niet in elkaars gebied te werken. Dit soort afspraken noemen we een kartel. Kartels zijn verboden volgens de Nederlandse en Europese concurrentieregels. Ze verstoren de concurrentie en dat is uiteindelijk slecht voor consumenten. We treden daarom daadkrachtig op tegen kartels.

Ondernemingen die een kartel bij ons melden kunnen een eventuele boete ontlopen (clementie). Ook als ondernemingen meewerken aan een onderzoek van de ACM kan de boete lager uitvallen.

Misbruik machtspositie

De ACM kan ook optreden als een bedrijf met een dominante marktpositie schade toebrengt aan de concurrentiepositie van zijn concurrenten. Het dominante bedrijf sluit bijvoorbeeld concurrenten uit van een markt ten koste van de consument. De consument heeft daardoor minder te kiezen. Ook uitbuiting van afnemers door het hanteren van onredelijk hoge prijzen of het weigeren om producten aan bepaalde afnemers te leveren kan misbruik zijn van een dominante positie.

Wat hebben we in 2016 bereikt?

In 2016 hebben we onder andere bereikt dat:

  • Mensen alerter zijn op kartelafspraken en mogelijke misstanden bij de ACM melden
  • De concurrentie in de betonmortelsector is verbeterd door toezeggingen van een groot deel van deze sector aan de ACM
  • De concurrentieproblemen in de financiële sector en de zorgverzekeringsmarkt benoemd zijn op basis waarvan we aan oplossingen kunnen werken
  • Het voor ondernemers duidelijker is wanneer hun duurzaamheidsafspraken wel of geen risico's voor de concurrentie opleveren

Met de inzet van onze instrumenten zoeken we naar de meest effectieve en efficiënte manier om concurrentieproblemen aan te pakken.