Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Consumentenbescherming

Consumentenbescherming

De ACM ziet toe op de regels die consumenten beschermen tegen onzorgvuldige behandeling door bedrijven. Zij treedt op tegen bedrijven die deze regels niet naleven.

In 2016 pakte de ACM veel zaken op in verschillende branches. Daarbij zoekt de ACM naar de beste oplossing voor de gesignaleerde problemen. Bij de keuzes voor instrumenten maakt de ACM gebruik van de kennis van haar gedragsexperts.

Inzet ACM voor 'Duidelijke tarieven en voorwaarden'

In 2016 is de ACM meerdere keren opgetreden tegen bedrijven die consumenten niet duidelijk hebben geïnformeerd. Dat maakte onderdeel uit van het ACM Agenda thema 'Duidelijke tarieven en voorwaarden'. Een voorbeeld van ons werk op dit gebied is de oproep aan de autobranche om onvermijdbare kosten op te nemen in de prijs, bijvoorbeeld sluipkosten. Dat zijn kosten die pas tijdens het aankoopproces erbij komen. Bijvoorbeeld de kosten voor het rijklaar maken van een auto. Bedrijven moeten consumenten vóór de koop duidelijk informeren over de prijs en alle bijkomende kosten. En over wat zij wel of niet van de aankoop mogen verwachten. Daaronder vallen ook de regels die gelden bij het annuleren van de aankoop.

Consumentenproblemen met grote maatschappelijke impact

Sommige consumentenproblemen hebben ook een grote maatschappelijke impact. In 2016 is de ACM een onderzoek gestart naar het gebruik van aangepaste software bij dieselauto's van Volkswagen. De vraag hierbij is of Volkswagen daarbij de consumentenregels heeft overtreden en consumenten heeft misleid. De Consumentenbond had de ACM gevraagd een dergelijk onderzoek te starten. Dit onderzoek rondt de ACM naar verwachting in de eerste helft van 2017 af.