Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Correctie op opbrengst in eerdere jaren

Correctie op opbrengst in eerdere jaren

In 2016 is er een uitspraak van het CBb geweest, waardoor de ACM de opbrengst van eerdere jaren moest aanpassen. Het betreft de vernietiging van het besluit in de concentratie A.A. ter Beek-Continental Bakeries uit 2012. De vernietiging van het besluit is definitief.

In verband met vertrouwelijkheid van de cijfers is het niet mogelijk om de verlaging van de geschatte opbrengst in de jaren 2012, 2013 en 2014 te rapporteren.