Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
De ACM Academie

De ACM Academie

ACM-medewerkers bepalen het succes van de ACM. De ACM investeert daarom in de continue ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden.

Opleiding en kennis

De ACM Academie biedt onder meer eigen opleidingsprogramma’s en kennis- en vaardigheidsmodules. Senior medewerkers treden waar mogelijk op als docent. Hierdoor leert de ACM van de eigen casuïstiek en wordt kennis van theorie en praktijk overgedragen. In 2016 heeft de ACM Academie het aanbod van kennismodules verder uitgebreid.

De ACM vindt het daarnaast belangrijk kennis van buiten naar binnen te halen. Zij werkt samen met de academische wereld en andere toezichthouders om kennis uit te wisselen en op te bouwen.

Ook is een lezingencyclus gestart waarin sprekers vanuit bedrijfsleven, wetenschap en politiek spreken over de uitdagingen voor de toekomst.

Vaardigheden

Daarnaast investeren we in de vaardigheden van medewerkers. Het gaat dan bijvoorbeeld om gespreksvaardigheden, onderhandelen, verhoortechnieken en hoorzittingsvaardigheden.

In 2016 was er aandacht voor het leren op de werkplek naast leren via formele trainingen. We hebben daarbij maatwerk geboden voor de diverse doelgroepen binnen de ACM.