Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
De ACM in feiten en cijfers

De ACM in feiten en cijfers

De ACM geeft op een open, transparante en meetbare wijze inzicht in haar werkzaamheden van 2016.

Kengetallen

Kengetallen zijn de meetbare gegevens achter de werkzaamheden van de ACM. We geven inzicht in belangrijke feiten en cijfers zoals de doorlooptijden van zaken, het aantal klachten en meldingen.

Over de ACM

Ook geven we inzicht in interne ACM-aangelegenheden zoals personeelszaken en de tevredenheid over ConsuWijzer en de ACM. Daarnaast besteden we aandacht aan de samenwerking met andere toezichthouders en organisaties in Nederland en in het buitenland.

Jaarrekening

Tot slot publiceert de ACM de jaarrekening. Deze financiële verantwoording heeft betrekking op geheel 2016.