Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Digitalisering - de online consument

Digitalisering - de online consument

Nederlanders zijn zeer actief online: we shoppen bij webwinkels, volgen sociale media, spelen games en kijken filmpjes en series. De ACM wil concurrentie- en consumentenproblemen op internet voorkomen. Wij houden onder andere in de gaten of bedrijven een machtspositie op internet zouden kunnen vergroten bijvoorbeeld door het gebruik van persoonsgegevens. Ook letten wij er op of webshops zich aan de regels houden. Tegelijkertijd willen we het mogelijk maken dat nieuwe bedrijven online diensten aanbieden.

Resultaten 2016

In het afgelopen jaar hebben we ons ingezet om:

  • De privacy van consumenten op het internet te beschermen
  • De voor- en nadelen van online platforms in kaart te brengen
  • Te onderzoeken of de bundeling van telecomproducten een probleem is

Internationale aandacht voor digitalisering en online platforms

De ACM nam in 2016 online platforms onder de loep. Dit onderwerp heeft ook internationaal de aandacht. Zo stonden online platforms centraal tijdens de European Consumer and Competition Day (ECCD), die op 18 april 2016 plaatsvond. Het ministerie van Economische Zaken en de ACM hebben deze conferentie gezamenlijk georganiseerd. De regels voor concurrentie en de bescherming van consumenten moeten innovatie niet onnodig in de weg staan. Online platforms bieden veel voordelen voor consumenten. Tegelijkertijd moeten bedrijven die een platform aanbieden niet een eventuele dominante positie gebruiken om nieuwkomers en innovatie tegen te houden. Daarvoor kan handhaving van de regels nodig zijn.

Johan Keetelaar, directeur Telecom, Vervoer en Post van de ACM, heeft in november 2016 een bijdrage geleverd aan een paneldebat georganiseerd door de European Competitive Telecommunications Association (ECTA) over de regulering van platforms. Daar ging hij in op de rol en invloed van platforms in het digitale tijdperk.