Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Effecten van campagnes

Effecten van campagnes

De ACM brengt ook de resultaten van haar campagnes in beeld.

ConsuWijzer-campagnes

Het doel van de ConsuWijzer-campagnes is om consumenten te helpen om problemen met bedrijven op te lossen. Of beter nog: om die problemen te voorkomen. Daarom publiceert de ACM onder andere voorbeeldbrieven en stappenplannen, waarmee consumenten hun voordeel kunnen doen. Bij onderzoek naar de effectiviteit van campagnes kijken we idealiter naar de mate waarin de uiteindelijke doelen van die campagnes zijn behaald. Dit is echter niet altijd mogelijk. Daarom meten we ook tussenuitkomsten, zoals het aantal ConsuWijzer-bezoeken en het mediabereik van de campagnes. Samen met de totale waardering van consumenten voor ConsuWijzer geeft ons dit een idee van de effectiviteit van de campagnes. In 2017 streeft de ACM ernaar om verder te onderzoeken wat de effecten van ConsuWijzer-campagnes zijn voor consumenten.

In 2016 hebben we 4 ConsuWijzer-campagnes gelanceerd. De onderwerpen hiervan waren: onzinacties, online reviews, online privacy en oneerlijke incassopraktijken. De resultaten in 2016 zetten we op een rij:

  • In totaal is het bezoek aan ConsuWijzer.nl in het afgelopen jaar sterk toegenomen tot 2,8 miljoen bezoeken (12% meer dan in 2015)
  • De ruim 100 voorbeeldbrieven op ConsuWijzer.nl zijn bijna 400.000 keer gedownload
  • De helft van de consumenten die contact opnemen met ConsuWijzer zegt in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek zijn recht te gaan halen
    • 75% van hen doet dat binnen 2 weken
    • Bij 40% van hen is volgens eigen zeggen het probleem daardoor opgelost

Kartelcampagne

In juni 2016 heeft de ACM de campagne 'Kartels gaan nooit onopgemerkt' gelanceerd. De campagne richtte zich op melders van verboden afspraken tussen concurrenten. Daardoor hebben we 2 keer zoveel tips als normaal ontvangen. Tips helpen de ACM om kartels op te sporen.

De campagne bestond uit een video, duidelijke informatie over wat precies een kartel is (o.a. de 'kartelcheck' op ACM.nl), en acties op sociale media. Zo bezochten 8 ACM-inspecteurs in het voorjaar van 2016 ruim 6.500 LinkedIn-profielen van mensen werkzaam in de haven- en transportsector. Ondernemers en werknemers, maar ook professionals bij overheidsorganisaties, advocaten en wetenschappers werden op deze manier benaderd. Daarmee is de ACM de eerste toezichthouder in Nederland die sociale media op deze manier inzet voor voorlichting.

Voor het effectonderzoek is het aantal tips per week gemeten in de periode van week 23 tot en met week 31. Uit de statistische analyse bleek dat het gemiddelde aantal tips per week in die periode 2 keer zo groot was als het gemiddelde aantal tips in de periode vóór de campagne, vanaf 2014. Niet alleen het aantal extra tips is van belang: vanaf de start van de campagne zag de ACM een toename van vooral kwalitatief goede tips en contacten.