Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Effecten van fusies

Effecten van fusies

De ACM onderzoekt de effecten van goedgekeurde fusies tussen ondernemingen, al dan niet onder voorwaarden.

Wat onderzoekt de ACM?

We onderzoeken niet alle fusies, maar fusies in markten waarin regelmatig gefuseerd wordt, of waarin vraagstukken spelen over de structuur van de markt die relevant zijn voor beleid. Dit doen we door te analyseren hoe bijvoorbeeld prijs en kwaliteit zich ontwikkelen na de fusie, in vergelijking met niet-gefuseerde partijen en/of vergelijkbare markten waarin geen fusie heeft plaatsgevonden. Daardoor weten we hoe de betreffende fusies daadwerkelijk hebben uitgepakt en kunnen we indien nodig toekomstige fusies beter beoordelen. Zo heeft de ACM in 2015 onderzoek laten doen naar de effecten van supermarktfusies en heeft de ACM samen met onder andere de Europese Commissie de effecten van een aantal internationale telecomfusies onderzocht.

Kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies

In 2016 stonden de kwaliteitseffecten van ziekenhuisfusies centraal. De ACM liet onderzoek doen naar het effect van 14 ziekenhuisfusies in de periode 2007-2013 op kwaliteit van zorg. Dit gebeurde aan de hand van 97 kwaliteitsindicatoren, waaronder zowel zorginhoudelijke factoren als ervaringen van patiënten, wachttijden en sterftecijfers. Die kwaliteitsontwikkeling is vergeleken met die bij niet-gefuseerde ziekenhuizen.

De resultaten suggereren dat ziekenhuisfusies vooral ingrijpen op proces- en structuurkenmerken, maar doorgaans niet tot kwaliteitsverbeteringen leiden. De fusies lijken dan ook niet noodzakelijk om mogelijke kwaliteitsvoordelen te realiseren. Het is wel belangrijk dat de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorg verbetert. De uitkomsten van het onderzoek geven ons reden om de vooraf door de fusieziekenhuizen geclaimde kwaliteitsvoordelen kritisch te beschouwen.

De resultaten van een aanvullend onderzoek naar de prijseffecten van ziekenhuisfusies verwachten we te publiceren in 2017.