Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Effectonderzoek

Effectonderzoek

Wat is effectonderzoek? In een notendop: de situatie na een interventie, campagne of fusie vergelijken met de situatie ervoor, en bepalen wie het verschil gemaakt heeft. Daarbij gebruiken we zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Vragen die we met effectonderzoek proberen te beantwoorden zijn bijvoorbeeld:

  • Worden de regels daadwerkelijk beter nageleefd na ACM-interventies?
  • Worden consumenten bewuster en assertiever na het raadplegen van ConsuWijzer?
  • Leveren fusies inderdaad de vooraf geclaimde voordelen op?

Effecten van onze interventies

In 2016 heeft de ACM bij een aantal verschillende interventies achteraf gecontroleerd wat de effecten waren. Zo zagen we bijvoorbeeld dat bedrijven zich na 'snelle interventies' veel beter aan de regels hielden. We zagen ook dat uitleg en informatie over de regels - al dan niet met lasten onder dwangsom achter de hand - er binnen korte tijd voor zorgden dat auto-importeurs hun prijzen transparanter maakten en dat telecomaanbieders op de juiste wijze 06- en 097-nummers gebruiken. Verder weten partijen in de eerstelijns zorg na uitleg van de ACM beter welke samenwerkingsverbanden wel en niet zijn toegestaan. Voor een aantal interventies loopt het effectonderzoek nog. Dit komt doordat effecten zich niet altijd direct voordoen, maar soms pas veel later.

Effecten van onze campagnes

De ACM brengt ook de resultaten van haar campagnes in beeld. In 2016 hebben de ConsuWijzer-campagnes over onzinacties, online reviews, online privacy en oneerlijke incassopraktijken de nodige media-aandacht en bezoeken aan ConsuWijzer gegenereerd. De informatie en handvatten op ConsuWijzer helpen consumenten bij het halen van hun recht. Nieuw in 2016 was de anti-kartelcampagne, gericht op tipgevers van verboden afspraken tussen bedrijven, onder andere in de haven- en transportsector. Uit effectonderzoek van de ACM bleek dat in de weken na de campagne 2 keer zoveel tips werden gemeld bij de ACM als gebruikelijk in de periode vóór de campagne. Die tips helpen de ACM om kartels op te sporen.

Effecten van fusies

Ten slotte doet de ACM onderzoek naar de effecten van goedgekeurde fusies, al dan niet onder voorwaarden. Op basis van effectonderzoek in 2016 concludeerden wij dat ziekenhuisfusies doorgaans niet aantoonbaar tot kwaliteitsverbeteringen leiden. De uitkomsten van het onderzoek geven de ACM daarom reden om de vooraf door de fusieziekenhuizen geclaimde kwaliteitsvoordelen kritisch te beschouwen.