Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Efficiënte kosten van netbeheer

Efficiënte kosten van netbeheer

De ACM ziet toe op efficiënte kosten van netbeheerders.

Waarom ziet de ACM toe op efficiënte kosten?

Efficiënte kosten zijn de kosten die netbeheerders volgens de ACM noodzakelijkerwijs moeten maken om hun wettelijke taken te kunnen uitvoeren, inclusief een rendement dat niet hoger is dan in het economisch verkeer gebruikelijk is. Eindgebruikers betalen direct of indirect voor de investeringen van netbeheerders in duurzaamheid en betrouwbaarheid. Om dat mogelijk te maken en tegelijkertijd de betaalbaarheid te waarborgen is regulering van de ACM nodig. Het doel van onze regulering is en blijft het vergoeden van de efficiënte kosten van netbeheerders.

Wind op zee

In het energieakkoord staat dat 16% van de energie in 2023 hernieuwbaar moet zijn. Om dit te bereiken wil Nederland in de komende jaren meer windenergie opwekken, ook op zee.

De ACM heeft de netbeheerder van het net op zee, TenneT, gecertificeerd. TenneT, ook beheerder van het landelijk net, moet zorgen voor efficiënte en tijdige aansluiting van de toekomstige windparken op zee. Wij hebben getoetst of TenneT voldeed aan alle voorwaarden in de wet. Dat deden we in korte tijd, zodat de netbeheerder snel kon beginnen met het uitvoeren van zijn taken.

We hebben voor de periode 2017 tot en met 2021 regels vastgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten mogen zijn van de netbeheerder van het net op zee. De energievoorziening moet niet alleen duurzaam zijn, maar ook betaalbaar en betrouwbaar. De ACM zorgt ervoor dat de netbeheerder van het net op zee de investeringen kan terugverdienen, voor zover zij efficiënt zijn. Daarmee geven we duidelijkheid en zekerheid. Zodra het net op zee in gebruik is genomen, toetst de ACM of de kosten die de netbeheerder heeft gemaakt, efficiënt zijn. De inkomsten van de netbeheerder worden betaald met de subsidieregeling SDE+.

Certificering en regels over de hoogte van de inkomsten geven zekerheid aan marktpartijen. Hiermee heeft de ACM bijgedragen aan deze lage prijzen voor hernieuwbare energie.