Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Energiemarkt in transitie

Energiemarkt in transitie

De energiemarkt verandert. De productie van energie wordt steeds duurzamer, er ontstaan nieuwe diensten en er komen nieuwe spelers op de markt.

Nieuwe vraagstukken

De verduurzaming van onze energievoorziening plaatst niet alleen de energiesector voor tal van nieuwe vraagstukken, maar uiteraard ook de ACM als toezichthouder. Zo zullen grootschalige investeringen in zonne- en windenergie leiden tot een volatieler productie-aanbod. Is de leveringszekerheid dan wel geborgd op windstille en bewolkte dagen? En als het hard waait en de zon volop schijnt kan er dan congestie ontstaan? Is het net dan nog betrouwbaar?

Netbeheerders hebben de wettelijke taak om de betrouwbaarheid van hun netten te waarborgen. Het kan helpen om waar nodig regels aan te passen om flexibiliteit beter te ontsluiten en daardoor efficiënter voor een betrouwbaar net te kunnen zorgen. De toenemende volatiliteit van de elektriciteitsproductie zal hoe dan ook vragen om meer flexibiliteit in de vraag van energiegebruikers. Hogere energieprijzen op momenten van de dag waarop er weinig aanbod is en lagere prijzen op momenten waarop er veel aanbod is, kunnen daaraan bijdragen. Dat vereist aanpassingen in de wijze waarop de prijs van elektriciteit voor consumenten wordt bepaald.

De rol van de ACM in de energietransitie

Bij het vinden van antwoorden op de uitdagingen waarvoor de energietransitie ons stelt speelt de ACM een rol. Daarom heeft de ACM eind juni 2016 bijgedragen aan de zogenoemde 'Energiedialoog', een maatschappelijke discussie georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken.

De ACM benoemde in haar bijdrage een aantal uitgangspunten, vraagstukken en dilemma's rond de energietransitie die wij vanuit onze rol belangrijk vinden. We gaven ook duidelijk aan hoe wij onze positie als toezichthouder zien in relatie tot duurzaamheidsdoelstellingen en de realisatie daarvan. De energietransitie geeft namelijk extra gewicht aan duurzaamheid als publiek belang, naast de publieke belangen van betaalbaarheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening. Tussen betaalbaarheid en betrouwbaarheid kan een spanningsveld bestaan. Aan de ene kant moet de consument voor zijn energievoorziening uiteindelijk niet meer betalen dan nodig is. Aan de andere kant moet energie altijd beschikbaar zijn voor alle afnemers. Duurzaamheid voegt hier een extra dimensie aan toe: duurzaamheid kan immers op gespannen voet staan met zowel betaalbaarheid als betrouwbaarheid.

Binnen dat complexe spanningsveld ziet de ACM het als haar taak de stap naar een duurzame energievoorziening efficiënt te laten verlopen en daarbij te blijven voldoen aan de randvoorwaarden van betaalbaarheid en betrouwbaarheid. Dat doen wij door:

  1. Te blijven werken aan goed werkende markten en aan marktintegratie
  2. Netbeheerders in de gelegenheid te stellen hun efficiënte kosten terug te verdienen
  3. Consumenten op de (nieuwe) markt weerbaar te maken, te activeren en te beschermen waar dat nodig is

Het afgelopen jaar heeft de ACM zich langs deze lijnen ingespannen voor het op efficiënte wijze realiseerbaar maken van duurzaamheids- en betrouwbaarheidsdoelstellingen.