Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Energiemonitor

Energiemonitor

De ACM heeft een monitortaak voor de energiemarkt.

In 2016 hebben we daarom:

  • De 'Factsheets kwaliteit' over regionale netbeheerders gepubliceerd
  • De Nederlandse gasmarkt onder de loep genomen
  • Meegewerkt aan een Europees monitorrapport
  • De halfjaarlijkse Energiemonitor gepubliceerd, waarin we de ontwikkelingen op de leveringsmarkt voor energie in kaart brengen

Factsheets kwaliteit regionale netbeheerders

De ACM verzamelde en publiceerde informatie over de kwaliteit van Nederlandse netbeheerders. Onder kwaliteit verstaan we: de betrouwbaarheid van een netwerk, veiligheid, productkwaliteit (zoals spanningskwaliteit) en dienstverlening. De factsheets geven inzicht in de prestaties van netbeheerders. Ze laten zien hoe netbeheerders afzonderlijk en ten opzichte van elkaar scoren. De ACM wil, door het publiceren van hun prestaties, netbeheerders motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.

Werking groothandelsmarkt gas in Nederland

De ACM heeft het functioneren van de Nederlandse groothandelsmarkt voor gas geëvalueerd. De ACM concludeert dat de Nederlandse marktplaats (TTF) voorziet in de behoeften van marktpartijen. Daarnaast komt uit de evaluatie naar voren dat de markt concurrerend en veerkrachtig is met een hoge mate van voorzieningszekerheid. De ACM heeft deze evaluatie gedaan in het kader van het geüpdatete Gas Target Model dat ACER in januari 2015 heeft gepubliceerd. Dit model identificeert hoe Europa kan komen tot concurrerende, veerkrachtige en liquide gasmarkten die consumenten in staat stellen te profiteren van een zekere gasvoorziening en effectieve concurrentie op retailmarkten.

Market Monitoring report

De ACM heeft actief bijgedragen aan de totstandkoming van het Market Monitoring Report dat ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) en CEER (Council of European Energy Regulators) in november 2016 hebben gepubliceerd. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van de werking van de elektriciteits- en gasmarkten op groothandels- en retailniveau in Europa en besteedt daarnaast ook aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming. Zo is de prijs voor elektriciteit sinds 2007 structureel gedaald. Dat komt onder andere doordat de mogelijkheden om elektriciteit uit te wisselen met andere Europese landen steeds beter worden benut maar ook door structurele overcapaciteit van productie in de Europese markt.

De kosten in Nederland voor het balanceren van vraag naar en aanbod van elektriciteit behoren tot de laagste in Europa terwijl deze markt nog niet Europees is geïntegreerd. Zowel voor deze als voor de andere markten kunnen de kosten nog verder omlaag door de aanwezige fysieke transportcapaciteit in grotere mate aan de markt ter beschikking te stellen. Dit betekent meer handel en kleinere prijsverschillen, zonder additionele investeringen.

Voor gas laat het rapport zien dat de Nederlandse handelsplaats TTF, samen met de Engelse handelsplaats NBP, de meest ontwikkelde markt heeft voor korte en lange termijnproducten. Daarmee vervult TTF een leidende rol in Europa. De prijzen op TTF functioneren ook steeds vaker als referentieprijs voor andere markten op het Europese continent. De toenemende handel via beurzen en het toenemende aanbod van lange termijnproducten op TTF kunnen nieuwe marktpartijen aantrekken. Gasprijzen vormen daardoor een nog betere afspiegeling van vraag en aanbod op de Europese gasmarkt.

Op retailniveau is Nederland één van de meest competitieve markten voor zowel elektriciteit als gas. Uit de Energiemonitor blijkt dat Nederlandse consumenten relatief vaak overstappen, een groot aanbod hebben aan leveranciers en prijzen relatief gemakkelijk kunnen vergelijken.

Energiemonitor consumentenmarkt

De ACM heeft de ontwikkelingen op de Nederlandse leveringsmarkt voor energie in kaart gebracht en halfjaarlijks gepubliceerd in de Energiemonitor. Onder deze ontwikkelingen valt bijvoorbeeld de concentratiegraad, prijs, aanbod, maar ook consumentengedrag, zoals tevredenheid en overstapdrempels. In 2016 is 16,4% van de Nederlandse consumenten overgestapt van energieleverancier. Nog nooit eerder zijn zoveel consumenten in een jaar overgestapt. Dit komt mede doordat er nog veel geld te besparen valt met overstappen. Daarnaast heeft de ACM met haar inspanningen voor het "aanbod op maat" de vergelijkbaarheid van prijzen vergroot, waardoor consumenten makkelijker kunnen overstappen.