Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Europees akkoord over verlaging roamingkosten

Europees akkoord over verlaging roamingkosten

In 2016 kwam er in Europa een akkoord tot stand over de verlaging van de kosten van het gebruik van mobiele diensten in het buitenland, de zogenaamde roamingkosten.

Richting afschaffing van roamingkosten

Vanaf 30 april 2016 geldt dat de roamingkosten voor bellen, sms'en of mobiel internetten binnen de Europese Unie omlaag gaan. Dit moet ertoe leiden dat er vanaf 15 juni 2017 geen verschil meer bestaat tussen binnenlands- en buitenlands verbruik. De roamingkosten zijn dan afgeschaft.

In december 2016 hebben Europese lidstaten overeenstemming bereikt over een voorstel van de Europese Commissie met zogenaamde 'fair use-regels' voor roaming. Dit houdt in dat er criteria zijn afgesproken om redelijk gebruik van roaming af te bakenen. Ook zijn er waarborgen getroffen om misbruik tegen te gaan. Over de tarieven die de telecomaanbieders elkaar maximaal mogen rekenen voor het afwikkelen van het verkeer over hun netwerk (de zogenaamde wholesale-tarieven), zijn lidstaten het nog niet eens. De ACM heeft het ministerie van Economische Zaken (EZ) hierbij ondersteund.

BEREC-richtsnoeren over roaming

Op 12 februari 2016 stelde BEREC richtsnoeren vast voor de uitvoering van de Verordening over roaming die de Europese Commissie in november 2015 had gepubliceerd. De ACM heeft hieraan actief bijgedragen. De richtsnoeren geven nadere duiding hoe toezichthouders de regels over retail roaming, die gelden vanaf 30 april 2016, moeten uitleggen. Ook was de ACM in 2016 betrokken bij een technische briefing in de Tweede Kamer over de EU-voorstellen over roaming.