Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Executieveilingen

Executieveilingen

Na de uitspraak van de rechtbank van december 2014 in de zaken van de eerste 14 door de ACM beboete handelaren op executieveilingen, volgde in 2016 uitspraak in de zaken van ongeveer 50 andere handelaren. De rechtbank bevestigde dat de ACM voldoende bewijs heeft voor de gedragingen van de handelaren en dat deze één voortdurende overtreding vormen.

Deelname handelaren

De handelaren hebben allemaal aan dezelfde gedragingen op executieveilingen deelgenomen, maar in wisselende samenstelling en bij een verschillend aantal executieveilingen verspreid over het land. De verschillende mate waarin de handelaren aan de gedragingen hebben deelgenomen komt voldoende tot uitdrukking in de individuele boetehoogte.

Verlaging boetes

De boetes voor de handelaren zijn wel verlaagd omdat de beboeting door de ACM aanzienlijke financiële gevolgen voor hen heeft gehad en vanwege de lange duur van de procedure. In 1 geval vernietigde de rechtbank het boetebesluit van de ACM. De ACM had ten onrechte een vennootschap onder firma aansprakelijk gehouden voor de activiteiten van één van de vennoten die in eigen naam op executieveilingen handelde.

Tegen zowel de uitspraken uit 2014 als de uitspraken uit 2016 is hoger beroep ingesteld. Alle hoger beroepszaken worden begin 2017 gezamenlijk door het CBb behandeld.