Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Financiële verantwoording Schiphol 2014

Financiële verantwoording Schiphol 2014

De ACM heeft geconstateerd dat Schiphol de berekening van rente over een te verrekenen bedrag niet correct heeft uitgevoerd. Daardoor kregen gebruikers te weinig geld terug in de verrekening.

Schiphol heeft toegezegd het bedrag van bijna 115.000 euro te verwerken in de tarieven per 1 april 2017, ten gunste van de gebruikers.

De opbrengst neemt de ACM voor 1 jaar mee.