Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Fusiebesluit beschuitproducenten vernietigd

Fusiebesluit beschuitproducenten vernietigd

Het CBb heeft in hoger beroep het besluit van de ACM over de voorgenomen fusie tussen A.A. ter Beek (beter bekend als 'Bolletje') en Continental Bakeries vernietigd.

Verbod fusie beschuitproducenten

De ACM heeft in het besluit geweigerd een vergunning te verlenen voor het samengaan van de beschuitproducenten, omdat zij samen te sterk zouden worden op de markt waar beschuitproducenten hun producten aanbieden aan retailers (supermarkten).

CBb niet eens met marktafbakening ACM

Voor de weigering de vergunning te verlenen is van belang dat de ACM de markt waar beschuitproducenten hun beschuit verkopen als een enkele markt beschouwde. De ACM maakte daarbij geen onderscheid tussen een markt voor eigen merkbeschuit en een markt voor huismerkbeschuit. Het CBb is het niet eens met deze marktafbakening van de ACM.

De ACM heeft volgens het CBb niet aannemelijk gemaakt dat merkbeschuit en huismerkbeschuit deel uitmaken van dezelfde markt voor de productie en verkoop van beschuit. De ACM had daarmee onvoldoende onderbouwd dat de fusiecombinatie een grote speler zou worden op de markt. Het CBb vernietigt daarom het besluit waarmee de fusie werd tegen gehouden.