Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Geen schorsing remedie

Geen schorsing remedie

In september 2016 sprak de rechtbank Rotterdam zich uit over het verzoek van Brocacef om het door de ACM opgelegde groothandelsverbod te schorsen. De voorzieningenrechter wees dit verzoek van Brocacef af.

Concentratie apothekersmarkt

Brocacef en Mediq zijn beide actief op de detailhandelsmarkt voor openbare apotheken en de markt voor groothandelsleveringen aan ziekenhuizen. De ACM verleende aan Brocacef een vergunning onder voorwaarden om onderdelen van Mediq over te nemen. De ACM stelde deze voorwaarden omdat er enkele concurrentieproblemen als gevolg van de fusie waren geconstateerd. Zo vond de ACM dat consumenten in deze gebieden te weinig keuze zouden overhouden.

Brocacef bood als oplossing voor de problemen aan om de franchise- en partnerrelatie met 89 apotheken te verbreken én om vervolgens 2 jaar lang geen groothandelsrelatie meer te onderhouden met deze apotheken ("groothandelsverbod"). Deze oplossing heet ook wel een 'remedie'.

Verzoek om schorsing groothandelsverbod

Brocacef nam Mediq over en vroeg vervolgens aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam om het groothandelsverbod te schorsen. De voorzieningenrechter wees dit verzoek van Brocacef af. In de eerste plaats omdat Brocacef alleen een financieel belang had bij schorsing van het groothandelsverbod. Dat is onvoldoende reden voor het treffen van een voorlopige voorziening. Ten tweede overwoog de rechter dat het niet mogelijk is om schorsing te vragen van alleen maar één van de remedies. Brocacef zou het gehele vergunningsbesluit moeten aanvechten en eventueel schorsing daarvan moeten vragen.

Deze uitspraak voorkomt dat de ACM-praktijk van remedievoorstellen wordt uitgehold. Als de voorzieningenrechter wel tot schorsing van de remedie zou zijn overgegaan, dan was zeer te verwachten dat dit in toekomstige zaken vaker zou gaan gebeuren. De ACM zou dan misschien anders tegen remedievoorstellen moeten gaan aankijken, als duidelijk is dat partijen die een vergunning hebben gekregen eenvoudigweg schorsing van een deel van de remedies zouden kunnen krijgen.

Bij de rechtbank Rotterdam loopt nog een bodemprocedure tegen het vergunningsbesluit van de ACM. Meerdere marktpartijen, waaronder 2 zorgverzekeraars, hebben ook bezwaren geuit tegen de goedkeuring van de overname. Zij wensen daarover alsnog een integraal oordeel van de rechtbank. Brocacef zelf en een aantal apothekers hebben hun aanvankelijke beroepen ingetrokken en zich neergelegd bij het groothandelsverbod.