Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Gereguleerde Markten

Gereguleerde Markten

In Energie, Post en Telecom zijn belangrijke uitspraken gedaan die de kaders van de regulering verduidelijken.

Energie

In 2016 heeft het CBb uitspraken gedaan in de beroepen tegen de methodebesluiten 2014-2016 voor de regionale netbeheerders elektriciteit en gas en de landelijke netbeheerders elektriciteit en gas. Met deze uitspraken zijn de langlopende beroepen over deze reguleringsperiode afgerond. Het CBb deed verder uitspraken in enkele geschillen tussen netbeheerders en afnemers. Degene die een geschil heeft met een netbeheerder over de manier waarop de netbeheerder zijn taken uitvoert, kan dat aan de ACM voorleggen. De ACM beziet of de netbeheerder in overeenstemming met de wet zijn taken uitvoert. De beslissing van de ACM in een geschil is bindend, maar een partij kan in beroep bij het CBb. Ook de Warmtewet kwam aan bod in de rechtspraak van het CBb. Het CBb beslechtte verder kwesties over de kosten van specifieke netten, zoals de elektriciteitskabel tussen Noorwegen en Nederland.

Telecom

Op telecomgebied spelen enkele zaken die volgen op uitspraken van de Europese rechter. Europese kaders, normen en begrippen liggen veelal ten grondslag aan het optreden van de ACM. De inhoud en strekking daarvan kunnen bij toepassing in concrete zaken leiden tot complexe discussies, die de nationale rechter kan voorleggen aan de Europese rechter. Zo waarborgt men dat Europese normen en kaders op een eenduidige wijze in de verschillende lidstaten van de Europese Unie worden toegepast.

Post

Het CBb heeft een aan PostNL opgelegde last onder dwangsom vernietigd. PostNL moet op grond van de Postwet concurrerende postvervoerders dezelfde diensten en voorwaarden bieden die PostNL zijn eigen klanten biedt. PostNL heeft in 2013 de voorwaarden gewijzigd waardoor volgens de ACM concurrerende postbedrijven benadeeld werden. Volgens het CBb heeft de ACM onvoldoende onderzocht of er geen objectieve rechtvaardiging is voor deze voorwaarden.