Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Geschil aansluiting USG/Enexis

Geschil aansluiting USG/Enexis

Het CBb heeft begin december 2016 bevestigd dat Enexis terecht aansluit- en transporttarieven in rekening heeft gebracht bij USG.

Achtergrond

Op een bedrijventerrein zijn verschillende chemische bedrijven aangesloten op een particulier net (het USG-net). Dit particuliere net was verbonden met het openbare net van Enexis.

De ACM heeft vastgesteld dat Enexis aansluit- en transporttarieven in rekening mocht brengen bij USG. USG betoogde dat Enexis dit niet mocht doen, omdat het particuliere net van USG was gekoppeld op hetzelfde spanningsniveau als het openbare net van Enexis. Volgens USG was daardoor geen sprake van een wettelijke aansluiting en was Enexis niet bevoegd om tarieven te vragen. De ACM ging niet mee in die lijn. Volgens de ACM zijn koppelingen tussen 2 netten op hetzelfde spanningsniveau ook wettelijke aansluitingen. Met deze uitleg borgde de ACM ook het Europese recht op toegang tot elektriciteitsnetten voor USG.

CBb bevestigt onze uitleg

Op 1 december 2016 bevestigde het CBb deze uitleg. De uitspraak van het CBb is belangrijk, omdat daarmee nu vaststaat dat netbeheerders ook tarieven in rekening mogen brengen bij koppelingen tussen 2 elektriciteitsnetten op hetzelfde spanningsniveau.