Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Gezonde samenwerking in de zorg

Gezonde samenwerking in de zorg

Zorgaanbieders en gemeenten dragen samen de verantwoordelijkheid voor bereikbare, betaalbare en kwalitatief goede zorg. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken op veel manieren samen. Soms is samenwerking in het belang van de patiënt maar soms ook niet.

Ruimte voor samenwerking

In de zorgsector is er ruimte voor samenwerking die in het belang is van de consument, zowel in zijn rol van patiënt als van verzekerde. Bijvoorbeeld als dit goed is voor de betaalbaarheid van de zorg of de kwaliteit van behandelingen. Bij sommige samenwerkingen is de consument niet gebaat. Zoals het onnodig beperken van de keuzemogelijkheden van de patiënt voor een zorgaanbieder of onderlinge prijsafspraken.

Resultaten in 2016

In 2016 zette de ACM zich in voor gezonde samenwerking in de zorg. We hebben in het afgelopen jaar onder meer bereikt dat:

  • Ziekenhuizen en zorgverzekeraars hun slagkracht kunnen vergroten bij de inkoop van geneesmiddelen
  • Zorgaanbieders in de eerste lijn meer ruimte voelen om gezamenlijk initiatieven te nemen om de zorg te verbeteren
  • Ziekenhuizen beter zelf kunnen beoordelen of ze mogen samenwerken bij zeldzame, complexe zorg

Bijdrage ACM aan bijeenkomsten over concurrentie en samenwerking

We hebben in het afgelopen jaar ook deelgenomen aan bijeenkomsten waar concurrentie en samenwerking in de zorg op de agenda stonden. Zo hebben we bijvoorbeeld presentaties gegeven bij:

  • De SIGRA Netwerkbijeenkomst Jeugd in juni 2016
  • De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) in oktober 2016
  • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in november 2016
  • De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) in november 2016

We kijken ook regelmatig mee met plannen om samen te werken, bijvoorbeeld op het gebied van de geboortezorg. Op onze website geven we daarom algemene uitgangspunten en antwoorden op veelgestelde vragen over samenwerking tussen geboortezorgaanbieders.