Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Goedkeuring kostentoerekeningssysteem Schiphol 2017-2018

Goedkeuring kostentoerekeningssysteem Schiphol 2017-2018

De ACM keurde in juni 2016 de wijzigingen in het kostentoerekeningssysteem Schiphol 2017-2018 goed.

Over de kostentoerekeningssystematiek

Het kostentoerekeningssysteem voor de luchtvaartactiviteiten van Schiphol is in belangrijke mate bepalend voor de toerekening van kosten aan de luchtvaartmaatschappijen en bijbehorende tarieven van Schiphol. Schiphol mag alleen kosten aan luchtvaartmaatschappijen doorberekenen die voortvloeien uit luchtvaartactiviteiten (zoals kosten voor bagageafhandeling) en beveiliging.

Wat ging eraan vooraf?

Het huidige kostentoerekeningssysteem, dat de ACM nog in 2015 voor de periode 2016-2018 had goedgekeurd, was niet meer passend. Dit kwam omdat Schiphol in 2015 een aanpassing had doorgevoerd in de afdeling Asset Management. Schiphol had daardoor wijzigingen aangebracht in het systeem. Het aangepaste systeem heeft zij aan de ACM voorgelegd. De ACM heeft deze wijzigingen in het systeem beoordeeld en in juni 2016 goedgekeurd.