Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
GTS en het opvragen van informatie

GTS en het opvragen van informatie

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) wil de beschikking hebben over een aantal bedrijfsvertrouwelijke kosten- en outputdata die voor een benchmarkonderzoek gebruikt zijn. Dit benchmarkonderzoek is van belang voor een door de ACM te nemen methodebesluit.

Gegevens van Duitse toezichthouder

De gegevens zijn afkomstig van de Duitse toezichthouder, het Bundesnetzagentur (BNetzA). BNetzA heeft op verzoek van de ACM deze gegevens aan een onderzoeksbureau verstrekt, onder voorwaarde dat die bedrijfsvertrouwelijke gegevens geheim blijven. Het onderzoeksbureau heeft de gegevens in opdracht van de ACM gebruikt voor een onderzoek naar de efficiëntie van GTS. Om inzage te krijgen in de gegevens heeft GTS 2 verschillende verzoeken ingediend bij de ACM.

ACM hoeft geen informatie op te vragen bij Duitse toezichthouder

GTS heeft de ACM gevraagd bij BNetzA de bedrijfsvertrouwelijke kosten- en outputdata op te vragen. De ACM heeft dit verzoek afgewezen, mede omdat BNetzA tevoren al te kennen had gegeven dat de gegevens niet aan de ACM zouden worden verstrekt. De ACM oordeelde in de beslissing op bezwaar dat de afwijzing niet voor bezwaar of beroep vatbaar is, omdat het door de ACM wel of niet opvragen van de door GTS bedoelde gegevens een feitelijke handeling is en geen besluit. Het CBb was het hiermee eens.

Geheimhoudingsplicht is van toepassing op gegevens BNetzA

GTS heeft daarnaast met een beroep op de Wob de ACM gevraagd om de gegevens te verstrekken. De ACM heeft dit verzoek ook afgewezen. Daarbij heeft de ACM voorop gesteld dat de opgevraagde documenten niet bij de ACM berusten. Daarom kan de ACM de gevraagde informatie niet verstrekken of openbaar maken. Als de ACM de gevraagde informatie wel zou hebben gehad, dan staat de geheimhoudingsplicht van de Iw aan verstrekking in de weg.

Volgens het CBb is de geheimhoudingsplicht van de Iw van toepassing op de door GTS gevraagde informatie. Dit artikel heeft voorrang op de Wob. De rechtbank heeft volgens het CBb daarom terecht geoordeeld dat als de ACM de gevraagde documenten wel zou hebben gehad, de ACM ze niet mag verstrekken. Het CBb heeft hiermee de Sandd-uitspraak bevestigd.