Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Handhaving van het spamverbod

Handhaving van het spamverbod

De rechtbank Rotterdam oordeelde positief over de beboeting van de ACM van 2 bijzondere gevallen van overtreding van het spamverbod. In de eerste zaak ging het om een buitenlandse onderneming die door de ACM is beboet voor een overtreding van het spamverbod in Nederland. In tweede zaak had de ACM een boete opgelegd aan een zogenaamd 'affiliate netwerk'.

Het spamverbod

Het versturen van spamberichten (ongevraagde e-mailberichten) zorgt voor veel overlast en schade bij consumenten en bedrijven. De ACM treedt daarom op tegen bedrijven die het spamverbod overtreden.

Belgische onderneming kon door de ACM worden aangesproken

Als Nederlandse toezichthouder mag de ACM een Belgische onderneming beboeten die ongevraagd e-mails verstuurde. Volgens de rechtbank waren er voldoende aanknopingspunten met Nederland om een overtreding van het spamverbod vast te stellen. Verder is de rechtbank in het algemeen niet vereist dat een toezichthouder eerst een waarschuwing geeft voordat een boete kan worden opgelegd.

Spamverbod geldt ook voor affiliate netwerken

De vraag was of de ACM ook een affiliate netwerk kan beboeten voor overtreding van het spamverbod. Een affiliate netwerk is een netwerk waarbij adverteerders (bedrijven die reclame willen maken) en affiliates (bedrijven die een medium hebben om reclame te verspreiden) zich kunnen aansluiten om reclameboodschappen te verspreiden. Het affiliate netwerk is een belangrijke schakel tussen beide.

De rechtbank is van oordeel dat het spamverbod ook geldt voor affiliate netwerken. De rechtbank kijkt hierbij naar mate van inhoudelijke betrokkenheid van het netwerk bij de verzending van de e-mailberichten zelf.