Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Havens en transport

Havens en transport

Goederen worden ingevoerd, opgeslagen, verwerkt en weer verder vervoerd: meer dan 4 miljard ton goederen per jaar. Er wordt veel en goed samengewerkt in de havens. Dat moet ook om de goederen snel en efficiënt te verwerken en van A naar B te vervoeren. Maar samenwerking kan ook te ver gaan.

Wanneer gaan bedrijven te ver?

Bedrijven gaan te ver als ze niet eerlijk concurreren door bijvoorbeeld afspraken te maken over prijzen aan klanten of door samen de markt te verdelen. Dit is niet alleen schadelijk voor de concurrentiepositie van havens maar ook voor consumenten. Zij betalen teveel voor producten die via havens worden aan- en afgevoerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ondernemingen in de haven de concurrentieregels overtreden. De ACM ontving ook signalen hierover.

Wat hebben we bereikt in 2016?

Voor het thema 'Havens en Transport' van de ACM Agenda hebben we ons gericht op voorlichting over het voorkomen van kartels en het aanpakken van kartels.

Onze voorlichting over het voorkomen van kartels bestond onder meer uit het volgende:

  • We zijn een anti-kartelcampagne gestart
  • We hebben LinkedIn ingezet om personen te bereiken die werken in de Rotterdamse haven
  • Op de ACM-website kwam een informatiepagina over eerlijke concurrentie in de haven
  • We hebben in november 2016 gesproken tijdens het Havenseminar in Rotterdam

Om kartels aan te pakken hebben we onder andere:

  • Kartelboetes aan verschillende partijen in de sector opgelegd
  • Onderzoek gedaan naar meerdere signalen over kartelvorming
  • Onderzoek laten doen naar de naleving van de concurrentieregels in de haven