Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Herziening van Europees telecomkader

Herziening van Europees telecomkader

Het jaar 2016 stond in het teken van concretisering van de strategie van de Europese Commissie om tot een digitale interne Europese markt te komen (Digital Single Market). Een belangrijk onderdeel hiervan is de herziening van het Europees regelgevend telecomkader.

De Europese Commissie heeft op 14 september 2016 een voorstel voor een richtlijn gepresenteerd voor een European Electronic Communications Code (de Code). Dit voorstel is een samenvoeging van onder andere diverse Europese richtlijnen en connectiviteitsvoorstellen (Communication 'Towards a European Gigabit Society').

De Code bevat diverse voorstellen tot herziening van het Europees telecomkader, bijvoorbeeld ten aanzien van toegangsregulering en spectrummanagement. De ACM schreef mee aan de opinie van BEREC van december 2016 over de herziening van het elektronisch kader.