Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Human Resource Management

Human Resource Management

In 2016 heeft de ACM een onderbezetting weggewerkt. Zo is bijvoorbeeld voor langdurig openstaande (senior) functies personeel aangenomen. Dit verklaart de gegevens in de onderstaande tabellen.

Tabel 26: Personeelsuitgaven (in euro's)
2016 2015
Totaal salarissen 42.408.162 38.444.658
Gemiddelde loonsom 81.024 76.771
Tabel 27: Bezetting ACM
Totaal Fte Mannen Vrouwen
1 januari 2016 535 503,40 50,6% 49,4%
31 december 2016 574 543,40 49,7% 50,3%
Tabel 28: Arbeidsmarkt
Totaal Mannen Vrouwen
Instroom 71 32 39
Uitstroom 35 16 19
Tabel 29: Leeftijdsopbouw
2016 2015
t/m 24 jaar 8 7
25 t/m 34 jaar 145 123
35 t/m 44 jaar 202 209
45 t/m 54 jaar 158 136
55 t/m 59 jaar 30 32
60 jaar en ouder 31 28
Tabel 30: Ziekteverzuim
Verbaannorm 2016 2015
Ziekteverzuimpercentage 3,5 3,8 4,2