Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Inzage bij de rechter in vertrouwelijke stukken

Inzage bij de rechter in vertrouwelijke stukken

In een gerechtelijke procedure kunnen bepaalde stukken vertrouwelijk zijn voor één of meer bij die procedure betrokken partijen. Het dossier kan bijvoorbeeld concurrentiegevoelige informatie bevatten van de andere bij de zaak betrokken partijen. Daarom verzoekt de ACM de rechter-commissaris dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. Alleen de rechters die de zaak beoordelen mogen deze informatie dan inzien. De rechter-commissaris beslist over dit verzoek.

Nieuwe werkwijze leesmappen-zaak

In een beslissing van 29 december 2016 in de zaak Leesmappen heeft de rechter-commissaris een nieuwe werkwijze geïntroduceerd om meer recht te doen aan de belangen van de verdediging. Volgens de rechter-commissaris kan worden besloten dat de advocaat van een partij, maar niet de partij zelf, kennis mag nemen van stukken waarvan de ACM heeft verzocht om die als vertrouwelijk te behandelen. Aan die kennisname door alleen de advocaat, worden strikte voorwaarden verbonden. Die moeten voorkomen dat de advocaat de stukken die hij inziet op enige wijze deelt met zijn cliënt.