Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Jaarrekening ACM

Jaarrekening ACM

De jaarrekening heeft betrekking op geheel 2016. In de tabellen van deze jaarrekening is sprake van nominale waarden en afronding op hele euro's. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen in de tabellen ontstaan.

De ACM organisatie

De ACM organisatie is in administratief opzicht een integraal onderdeel van het ministerie van Economische Zaken (EZ) zonder wettelijke verplichting voor een zelfstandige jaarrekening. De accountantscontrole vindt plaats op het niveau van EZ.

Daarnaast is de zogenaamde machtigingsrichtlijn op de ACM organisatie van toepassing. De ACM organisatie voert een kas- en verplichtingenadministratie in de administratie van EZ. De verantwoording kent daardoor geen balans of resultatenrekening. De ACM heeft tijd geschreven volgens een systematiek gebaseerd op het Besluit doorberekening kosten ACM. Dit beschrijft de wijze van doorbelasten naar de gereguleerde sectoren en geldt vanaf 1 januari 2015.