Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Jaarrekening ZBO ACM

Jaarrekening ZBO ACM

Deze paragraaf bevat de financiële verantwoording van het ZBO ACM en heeft betrekking op geheel 2016. Het ZBO ACM bestaat uit het bestuur van ACM. Het ZBO ACM voert een kas- en verplichtingenadministratie in de administratie van het ministerie van Economische Zaken.