Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Lage prijzen voor hernieuwbare energie

Lage prijzen voor hernieuwbare energie

In 2023 moet 16% van de energie hernieuwbaar zijn, zo staat in het Energieakkoord. Daarom wil Nederland in de komende jaren meer windenergie opwekken, ook op zee. De ACM heeft in korte tijd de netbeheerder van het net op zee, TenneT, gecertificeerd. Hierdoor kon TenneT snel beginnen met het uitvoeren van zijn taken; zorgen voor efficiënte en tijdige aansluiting van de toekomstige windparken op zee. Voor de periode 2017-2021 hebben we regels vastgesteld om te bepalen hoe hoog de inkomsten van TenneT mogen zijn. Hierdoor weten marktpartijen waar ze aan toe zijn. We dragen hiermee ook bij aan lage prijzen voor hernieuwbare energie.