Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Langlopende kartels

Langlopende kartels

Kartels bestaan vaak uit verschillende gedragingen van een wisselende groep ondernemingen waarmee zij over een langere periode een gemeenschappelijk doel of plan nastreven om de concurrentie te beperken. Voor een aantal van deze langlopende kartels heeft het CBb als hoogste rechter de aanpak van de ACM bevestigd.

Eén enkele voortdurende inbreuk

In de uitspraken van het CBb stond onder meer de vraag centraal of kartellisten aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het geheel van hun gedragingen ('één enkele voortdurende inbreuk') of hun gedragingen als losse overtredingen moeten worden beschouwd. Het CBb verduidelijkt onder welke voorwaarden 'één enkele voortdurende inbreuk' kan worden vastgesteld.