Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Marktintegratie en beter werkende markten

Marktintegratie en beter werkende markten

De ACM spant zich in voor beter werkende markten en marktintegratie. Zo zorgen we ervoor dat duurzaamheidsdoelstellingen op efficiënte wijze worden behaald.

Marktintegratie en leveringszekerheid

Het voltooien van de interne markt levert een essentiële bijdrage aan de transitie naar een duurzame energievoorziening. Eén Europese energiemarkt, waarin elektriciteit en gas vrijelijk kunnen stromen van gebieden met lage prijzen naar gebieden met hogere prijzen, is een voorwaarde voor een efficiënte energievoorziening. Dat leidt tot maximale welvaart voor de Europese consumenten. Toch zijn veel lidstaten in de afgelopen jaren nog vaak hun eigen weg gegaan met maatregelen om te komen tot een duurzame energievoorziening. Dat zien we bijvoorbeeld bij oplossingen van lidstaten voor problemen rondom leveringszekerheid in de vorm van capaciteitsmechanismen.

De ACM heeft zich het afgelopen jaar consequent hard gemaakt voor een Europese benadering van zowel leveringszekerheids- als marktwerkingsvraagstukken. Dit deden we onder meer tijdens enkele Europese werkgroepen van ACER en CEER waaraan wij deelnemen. Dat geldt in het bijzonder voor onze inzet voor de totstandkoming van een Europese onbalansmarkt met effectieve prijsprikkels. Juist vanwege de grotere volatiliteit van de toekomstige elektriciteitsproductie neemt het belang daarvan toe met de energietransitie.

Meerdere leveranciers op een aansluiting

De ACM wil dat het mogelijk wordt om meerdere elektriciteitsleveranciers te contracteren op dezelfde aansluiting. In maart 2016 heeft de ACM daarom de sector opdracht gegeven om een codewijziging voor te bereiden om meerdere leveranciers op een aansluiting mogelijk te maken. Aan die opdracht is een periode van onderzoek en intensieve samenwerking met de sector vooraf gegaan.

Met het verstrekken van de opdracht is het startsein gegeven voor een procedure die het mogelijk moet maken om meer leveranciers op een aansluiting, op verschillende meters, te contracteren. Dit maakt nieuwe marktconcepten mogelijk die voor de energietransitie van belang kunnen zijn.

Uitvoerings- en handhavingstoets wetsvoorstel Voortgang Energietransitie

De ACM heeft het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) getoetst op mogelijke problemen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid:

  • De ACM is voorstander van een duidelijke afbakening van de rol van netwerkbedrijven, om mogelijk marktverstorend gedrag te voorkomen
  • Nevenactiviteiten van netbeheerders moeten door hun aard of omvang niet tot risico's leiden voor het netbeheer
  • De netwerkbedrijven moeten transparant zijn over hun activiteiten

Onderzoeken nevenactiviteiten netbeheerders

Allego is en aanbieder van laadpalen voor elektrische auto's. Evenals netbeheerder Liander is Allego een dochter van netwerkbedrijf Alliander. Netbeheerders mogen niet in één groep zitten met een bedrijf dat handelt in elktrictieit of gas. Daarom had de ACM bezwaar tegen de werkwijze van Allego, dat elektriciteit kocht en verkocht via zijn laadpalen. Allego heeft deze werkwijze aangepast.

Ook deed de ACM onderzoek naar de activiteiten van HOOM, MPARE en EXE, 3 andere dochterondernemingen van Alliander. In een handhavingsverzoek stelde RWE Belelux Holding B.V. dat Alliander in strijd handelt met het verbod op nevenactiviteiten en het groepsverbod. Na onderzoek concludeert de ACM echer dat de activiteiten van HOOM, MPARE en EXE onder de huidige wet zijn toegestaan, omdat deze activiteiten te maken hebben met netbeheer. Hiertegen heeft RWE beroep ingesteld.