Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Mededinging

Mededinging

De ACM heeft als doelstelling om markten optimaal te laten werken in het belang van consumenten. Dit betekent dat bedrijven met elkaar moeten kunnen concurreren, zodat consumenten voldoende keuzemogelijkheden hebben.

Concurrentie & Marktwerking

De ACM treedt op tegen kartels en bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie. Ook houden we toezicht op fusies en overnames, om te voorkomen dat bedrijven door zulke concentraties zo groot worden dat ze de markt kunnen domineren. Zo hebben consumenten echt een keuze en blijven bedrijven met elkaar dingen naar de gunst van de klant.

Markt & Overheid

Verder houden we toezicht op de Wet Markt en Overheid. In deze wet zijn de regels vastgelegd waaraan de overheid zich moet houden om oneerlijke concurrentie met bedrijven te voorkomen. De ACM is een onafhankelijke toezichthouder. Zij houdt daarom ook toezicht op overheden die actief zijn op markten.

Overheid & Markt is een thema van de ACM Agenda 2016-2017.

De Monitor Financiële Sector

Met de Monitor Financiële Sector (MFS) doen we op structurele basis onderzoek naar de marktwerking in de financiële sector. De MFS onderzoekt markten waar er aanwijzingen zijn dat de marktwerking niet optimaal of duidelijk verslechterd is. Signalen van consumenten, bedrijven, toezichthouders of ministeries kunnen hiervoor aanleiding zijn. De MFS helpt bij het opsporen van overtredingen van de Mededingingswet en het beoordelen van fusies en overnames.