Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Meelkartel

Meelkartel

De oplegde boetes aan 11 meelproducenten wegens verboden kartelafspraken in 2010 zijn grotendeels in stand gebleven. Het CBb was het met de ACM eens dat dit kartel één enkele voortdurende inbreuk is.

Achtergrond

De ACM heeft in 2010 in de meelkartel-zaak 8 Nederlandse, Duitse en Belgische meelproducenten beboet voor hun jarenlange deelname aan een kartel. Tussen de meelproducenten gold een niet-aanvalspact, zodat ieder zo veel mogelijk zijn eigen klanten kon behouden. Verder kochten ze gezamenlijk een prijsvechter op, ontmantelden ze een meelfabriek en compenseerden ze één van de karteldeelnemers toen zijn klant toch naar een ander overstapte.

Eén enkele voortdurende inbreuk

Het CBb heeft bevestigd dat de ACM het concept van de 'één enkele voortdurende inbreuk' goed heeft toegepast. Het CBb wijst het hoger beroep van 3 (Nederlandse en Belgische) meelproducenten af.

Bewijs deelname

Van 2 Duitse meelproducenten vond de rechtbank dat de ACM hun deelname aan de inbreuk niet had bewezen. In hoger beroep stelt het CBb de ACM in het gelijk dat de rechtbank daarbij een onjuiste bewijsmaatstaf heeft toegepast. Het CBb bevestigt dat een clementieverklaring in beginsel een hoge bewijswaarde heeft. Het gaat om de geloofwaardigheid van de verklaring. Het enkele feit dat die van een clementieverzoeker is, maakt de verklaring nog niet ongeloofwaardig. Bovendien kunnen clementieverklaringen die elkaar bevestigen en ondersteunen voldoende bewijs vormen tegen een onderneming, ook al worden die door verschillende ondernemingen betwist. De deelname van 1 van de 2 meelproducenten kan daarom wel worden bewezen. Uiteindelijk zijn 7 van de oorspronkelijk 8 meelproducenten terecht beboet voor hun deelname aan het meelkartel.

Losse overtreding

De ACM heeft in 2010 nog 5 andere Belgische en Duitse meelproducenten beboet voor enkel hun deelname aan de opkoop en ontmanteling van de meelfabriek. Het hoger beroep van de ACM tegen vernietiging van 4 van deze boetebesluiten door de rechtbank slaagde niet. Wel bevestigde het CBb de deelname van de Belgische meelproducent en het oordeel van de ACM dat dit ook een zelfstandige inbreuk vormde.