Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Meldingen bedrijven

Meldingen bedrijven

In 2016 kwamen er 6.696 meldingen binnen bij het bedrijvenloket. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 en 2014 (resp. 5.766 en 5.211). Hieruit concluderen wij dat bedrijven de ACM steeds beter weten te vinden. In 34% van de gevallen gaat het om een melding waarbij de ACM de ondernemer heeft doorverwezen naar een andere organisatie. 66% van de meldingen viel binnen ons toezicht.

Tabel 19: Aantal meldingen bedrijvenloket
Aantal 2016 Percentage
Binnen toezicht ACM 4.419 66%
Doorverwijzing 2.277 34%
Totaal 6.696 100%

In de top 3 staan dezelfde onderwerpen als in 2014 en 2015. Bij 'Telecom en internet' zijn het vooral vragen over regelgeving. Het aantal meldingen over 'Mededinging' is ten opzichte van 2015 toegenomen. Er zijn veel vragen gesteld over misbruik van machtspositie, kartels en verticale afspraken. De stijging in het aantal meldingen zou verband kunnen hebben met de in begin 2016 uitgerolde anti-kartelcampagne. Bij 'Energie' zijn het, net als bij 'Telecom en internet' vooral vragen over regelgeving.

Tabel 20: Top 3 meldingen bedrijven
Aantal 2016 Aantal 2015

1. Telecom en internet

1.634 1.375

2. Mededinging

906 856

3. Energie

829 882