Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Methodebesluiten 2014-2016

Methodebesluiten 2014-2016

In 2016 zijn de langlopende beroepen tegen de methodebesluiten voor de reguleringsperiode 2014-2016 voor de regionale netbeheerders gas en elektriciteit afgerond.

Achtergrond

In een methodebesluit stelt de ACM de methode vast op grond waarvan de tarieven worden bepaald die de beheerders van de landelijke gas- en elektriciteitsnetwerken mogen rekenen. Dit toezicht door de ACM zorgt ervoor dat er een redelijke prijs wordt betaald voor het transport van gas en elektriciteit.

Tegen de methodebesluiten voor de periode 2014-2016 hadden diverse netbeheerders beroep ingesteld bij het CBb. In een tussenuitspraak begin 2016 had het CBb al een aantal punten definitief beoordeeld. Wel oordeelde het CBb dat de ACM de zogeheten WACC moest wijzigen of nader moest motiveren waarom het besluit op dit punt toch juist was. WACC is een afkorting voor weighted average cost of capital. Hiermee rekent de ACM uit welk bedrag aan vermogenskosten een gereguleerde partij mag verwerken in zijn tarieven. Nadat de ACM op dit punt een herstelbesluit had genomen bleef als enige vraag nog over welke gegevens de ACM moet gebruiken voor het nemen van dit herstelbesluit.

Uitspraak CBb

Het CBb was het met ons eens dat de ACM hiervoor de meest recente gegevens moet gebruiken en niet, zoals de netbeheerders stelden, dezelfde gegevens als die gebruikt waren voor het oorspronkelijke besluit. Dit leidde ertoe dat de WACC ongewijzigd bleef. Het CBb is het verder met TenneT eens dat de ACM een te kleine voorzichtigheidsmarge had gehanteerd bij de uitkomsten van de internationale vergelijking (de benchmark). Deze marge is nodig vanwege de verschillen die, afhankelijk van de gebruikte parameters, kunnen optreden bij deze uitkomsten. De ACM moet volgens het CBb geen 5%, maar 10% marge hanteren.