Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Methodebesluiten netbeheerders elektriciteit en gas

Methodebesluiten netbeheerders elektriciteit en gas

Via regulering stelt de ACM in methodebesluiten de inkomsten van de beheerders van elektriciteits- en gasnetten voor een bepaalde periode vast. Op basis van deze toegestane inkomsten worden in tarievenbesluiten jaarlijks de tarieven vastgesteld die de netbeheerders bij afnemers in rekening mogen brengen. De regulering prikkelt netbeheerders om efficiënter te werken waarbij er tevens voldoende ruimte moet zijn om noodzakelijke investeringen uit te voeren.

Op deze manier draagt de ACM bij aan een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening. Als onderdeel van de tariefregulering heeft de ACM dit jaar een aantal methodebesluiten vastgesteld In deze methodebesluiten worden voor de periode 2017-2021 de inkomsten, en daarmee de tariefontwikkeling, van individuele netbeheerders vastgelegd.

Gezamenlijke opbrengst methode- en tarievenbesluiten

Voor het schatten van de opbrengsten moet de ACM een aanname doen wat er met de tarieven gebeurd zou zijn zonder regulering. We nemen aan, zoals beschreven in de Berekeningsmethode, dat een ongereguleerd bedrijf met marktmacht jaarlijks zijn tarieven tenminste corrigeert voor inflatie en structurele kostenstijgingen (uiteindelijk) zal doorberekenen in de tarieven. De tarieven op basis van deze aanname vergelijken we vervolgens met de gereguleerde tarieven. Als de gereguleerde tarieven lager zijn, spreken we van een positieve opbrengst voor de consument.

De tariefkortingen in het methodebesluit voor de regionale netbeheerders van elektriciteit zorgen voor een jaarlijkse positieve opbrengst voor de consument van ongeveer 88 miljoen euro per jaar tot en met 2021. De opbrengst uit het tarievenbesluit, waarin de ACM correcties uitvoert op de vooraf ingeschatte kosten van deze netbeheerders, is ongeveer 41 miljoen euro. Die verdelen we evenredig over de reguleringsperiode van 5 jaar.

Als gevolg van toegenomen investeringen stijgen de tarieven van de landelijke netbeheerder van elektriciteit (TenneT) en de regionale netbeheerders van gas. Deze investeringen dragen bij aan de betrouwbaarheid van de energievoorziening. De methode- en tarievenbesluiten van deze netbeheerders leveren daarom geen extra financiële opbrengst op voor de consument voor de reguleringsperiode 2017-2021 als gevolg van de regulering. Investeringen in de verbetering van het net worden in deze periode belangrijker geacht dan een verlaging van de transporttarieven. Het methode- en tarievenbesluit voor GTS stelt de ACM later vast en is niet meegenomen in de opbrengsten over 2016.