Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Nacontrole bij interventies

Nacontrole bij interventies

Om te bepalen wat de effecten van onze interventies zijn, analyseren we waar mogelijk zowel vóór als na de interventie de situatie in de markt en in hoeverre bedrijven de regels naleven.

De ACM gebruikt daarbij verschillende instrumenten, zoals vragenlijsten, informatieverzoeken en zogenaamde 'sweeps'. Dit is een vorm van monitoring waarbij we bijvoorbeeld de regelnaleving op de websites van bedrijven controleren. Soms is het verschil meten een kwestie van tellen, andere keren vereist het een complexere statistische analyse. Vervolgens bepalen we op basis van beschikbare kwalitatieve en/of kwantitatieve informatie of dat verschil ook daadwerkelijk door optreden van de ACM komt, of (mede) door een externe factor, zoals een gelijktijdige campagne door de Consumentenbond.

In 2016 hebben we de effecten van een aantal interventies in beeld gebracht, waaronder:

  1. Snelle interventies
  2. Informatie over autorijklaarkosten
  3. Uitleg over 097-nummers
  4. Uitgangspunten eerstelijns zorg

Snelle interventies

Zodra er veel meldingen binnenkomen bij ConsuWijzer kan de ACM ervoor kiezen om de ondernemer aan te spreken op het ongewenste gedrag en eisen dat die zijn gedrag onmiddellijk aanpast. Met dit soort snelle interventies drukt de ACM de overtreding snel de kop in, waardoor verdere consumentenschade wordt voorkomen. In 2016 paste de ACM deze aanpak met succes toe. Bijvoorbeeld door een aanbieder van voordeelreisjes zijn misleidende handel onmiddellijk te laten staken en gedupeerde klanten hun geld terug te laten betalen. En door een telecomaanbieder direct zijn klantenservice te laten verbeteren, zodat klanten sneller en beter geholpen worden.

Bij elke snelle interventie controleren we op een later moment, en soms vaker dan eens, of de betrokken partijen de regels nog goed naleven. Uit deze nacontrole is gebleken dat alle bedrijven waartegen de ACM op die manier optrad in 2016, zich sindsdien aan de regels houden. Het aantal meldingen van consumenten over deze ondernemingen is sterk gedaald.

Autorijklaarkosten

De ACM wilde dat consumenten gemakkelijker auto's kunnen vergelijken. Daarvoor was het belangrijk dat onvermijdbare autorijklaarkosten werden opgenomen in de adviesprijs. In augustus 2016 heeft de ACM de importeurs van nieuwe auto's aangesproken, omdat die bijna altijd verantwoordelijk zijn voor de landelijke advertenties, folders en ander promotiemateriaal. De importeurs kregen tot 1 november 2016 de tijd om de onvermijdbare autorijklaarkosten op te nemen in de adviesprijs. Als ze dit niet zouden doen, zouden ze daarna een last onder dwangsom of een flinke boete kunnen krijgen.

Bij onze nacontrole bleek dat nagenoeg alle importeurs hun gedrag hadden aangepast en adviesprijzen inclusief onvermijdbare autorijklaarkosten presenteerden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ook de dealers van nieuwe en tweedehands auto's zelf de prijzen inclusief onvermijdbare kosten presenteren. De ACM zet in 2017 haar activiteiten in deze branche voort.

097-nummers

Na uitleg van de ACM over de regels maken meer telecomaanbieders op de juiste manier gebruik van 06- en 097-nummers. Omdat steeds meer apparaten een simkaart hebben, zouden de 06-nummers op den duur op kunnen raken. Dat zou grote financiële en maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Daarom zijn alle telecomaanbieders verplicht om in plaats van een 06-nummer een 097-nummer in te zetten voor mobiele datatoepassingen met geautomatiseerde toepassingen. Na een informatiebijeenkomst met de sector in 2015, heeft de ACM in 2016 een informatieverzoek gedaan en een factsheet gepubliceerd. Daarin staat alle relevante informatie over 097-nummers en 06-nummers op een rij. Immers, wanneer de regels duidelijk zijn, is het naleven ervan gemakkelijker. Uit nacontrole door de ACM blijkt dat een aantal aanbieders grote projecten heeft gestart om hun systemen zo in te richten dat zij voor mobiele data-toepassingen 097-nummers in kunnen zetten en niet langer 06-nummers. Daarnaast hebben zij de informatievoorziening over 097-nummers aangepast. In 2017 blijft de ACM deze ontwikkelingen volgen.

Uitgangspunten eerstelijns zorg

In 2015 presenteerde de ACM uitgangspunten voor haar toezicht op eerstelijnszorg. Daarmee hebben we ruimte willen geven aan zorgaanbieders in de eerste lijn om gezamenlijk de zorg te verbeteren. In het kort: Als samenwerking in het belang van de patiënt is, de samenwerking in het openbaar plaatsvindt en de betrokken partijen er naar tevredenheid uitkomen, dan zal de ACM niet ingrijpen. Als er klachten komen, krijgen de partijen die de afspraken maken eerst de gelegenheid om hun mogelijk schadelijke gedrag snel aan te passen.

In 2016 heeft de ACM getoetst in hoeverre ons toezicht in de zorgsector na het uitbrengen van de uitgangspunten nog een belemmerende factor is bij samenwerking die gericht is op het verbeteren van de zorg. De ACM heeft gesprekken gevoerd met 17 partijen die actief zijn in de eerstelijnszorg. Uit deze gesprekken trekt de ACM de voorlopige conclusie dat het concurrentietoezicht na het uitbrengen van de uitgangspunten feitelijk niet meer als belemmerende factor wordt beschouwd bij zorginhoudelijke samenwerkingsinitiatieven. Ook in 2017 zal de ACM monitoren of de uitgangspunten voldoende ruimte geven. Daarbij beveelt zij zorgaanbieders aan om zorgverzekeraars en patiëntorganisaties bij hun plannen te betrekken.