Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Nummers en uitgifte

Nummers en uitgifte

De ACM beheert de voorraad beschikbare telefoonnummers. Telecomaanbieders en bedrijven kunnen bij de ACM nummers aanvragen. Elke groep nummers moet voor een specifieke bestemming worden gebruikt. Zo zijn 0800-nummers bedoeld voor gratis informatiediensten en 06-nummers voor mobiele telefoons. De ACM kent nummers toe en houdt toezicht op het gebruik ervan, bijvoorbeeld voor mobiele nummers. De ACM houdt in een register bij welke telecomaanbieder of welk bedrijf de houder is van een nummer.

Tabel 22: Aantal toegekende en ingetrokken nummers
  Toegekend Ingetrokken

1. Overige nummers

6.525.033 778.019

2. Bedrijfsnummers

221.315 126.738

3. 0800-nummers

874 1.004

4. 0900-nummers

408 1.205

5. 0909-nummers

213 236

6. 0906-nummers

38 467
Tabel 23: Overzicht percentage vrije nummers
Nummerreeks

% vrije nummers

per 31-12-2016

% vrije nummers

per 31-12-2015
0900 kort 42,64% 44,40%
0800/0906/0909 kort 76,42% 78,10%
0800/0900/0906/0909 lang 99,81% 99,81%
Mobiele nummers  9,12% 9,15%
Carrierselectie (4-cijferig) 48,00% 49,00%
Bedrijfsnummers 65,82% 67,06%
18xy abonnee-informatiediensten 51,51% 60,61%
Tabel 24: Overzicht registraties van diverse marktpartijen
  Begin-stand 2015 Begin-stand 2016 Nieuwe registraties Beëindiging registratie Eind-stand 2016
Aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk 740 815 84 80 819
Aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst 661 729 115 65 779
Aanbieder van bijbehorende faciliteiten 24 28 23 0 51
Aanbieder van gekwalificeerde certificaten   7 0 0 7
Categorie Post
Aanbieder van postvervoerdiensten 117 121 5 7 119
Tabel 25: Overzicht registraties Elektronische Communicatie
  2016 2015
Aantal registraties Elektronische Communicatie (incl. beëindiging) 367 207
Percentage registraties binnen de wettelijke termijn 100% 100%