Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken

De opbrengst voor de oneerlijke handelspraktijken in 2016 bedraagt bijna 11,0 miljoen euro.

Ongevraagde vervolgzendingen

Bedrijven benaderen consumenten via online advertenties of op straat om (gratis) kennis te maken met hun producten of diensten. Het komt regelmatig voor dat consumenten zich via deze proefzending onbewust abonneren op vervolgzendingen. Volgens de wet hoeven consumenten echter niet te betalen als zij niet expliciet hebben ingestemd met betaalde vervolgzendingen.

In 2016 heeft de ACM verschillende bedrijven, waaronder aanbieders van maaltijdboxen, ertoe gezet om geen ongevraagde vervolgzendingen meer te sturen. Consumenten worden nu beter geïnformeerd over de opzegmogelijkheden en het herroepingsrecht van 14 dagen, en is het opzeggen van een abonnement vergemakkelijkt.

Pandhuizen

De maximale rente voor een belening of verpanding is sinds 1 juli 2015 4,5% per maand. Pandbeleningsovereenkomsten moeten ook voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot transparantie. De ACM heeft gecontroleerd of de pandhuizen voldoen aan deze regels. De ACM heeft daarna meerdere pandhuizen gedwongen om de rente aan te passen.

Webwinkels

De ACM heeft in 2016 diverse onderzoeken verricht naar webwinkels die:

  • Consumenten onvoldoende informeerden over hun rechten wanneer zij binnen de bedenktijd van hun aankoop af wilden
  • De verplichtingen voor webwinkels niet naleefden
  • Oneerlijke handelspraktijken bedreven

De bedrijven waarbij de ACM handhaving heeft ingezet, hebben hun gedrag veranderd. Ze informeren consumenten nu wel over hun rechten binnen de bedenktijd van hun aankoop, komen de verplichtingen voor webwinkels na, en stopten de oneerlijke handelspraktijken.

Verlaging betalingskosten internetaankopen

De ACM heeft enkele ondernemingen, zoals de grootste maaltijdbezorgers en aanbieders van vliegtickets, aangesproken. Zij rekenden aan consumenten te hoge kosten voor het gebruik van betaalmiddelen als iDeal of creditcard bij internetaankopen. Zij hebben het bedrag dat zij in rekening brengen hierna verlaagd en in lijn gebracht met de geldende regels. Die bepalen dat ondernemers alleen de werkelijke kosten voor de betaling mogen doorberekenen.

Snelle interventies

Snelle interventies zijn erop gericht om snel in contact te treden met een handelaar om een (vermoedelijke) inbreuk op consumentenrecht te doen staken. Ook kan door snelle actie, waar mogelijk, compensatie van gedupeerden worden bewerkstelligd. In 2016 heeft de ACM diverse snelle interventies gedaan. In verband met vertrouwelijkheid kunnen we deze snelle interventies niet toelichten. Per snelle interventie is de opbrengst berekend door de gemiddelde schade per consument te vermenigvuldigen met het (al dan niet geschatte) aantal gedupeerde consumenten.